Český pointer a setter klub

POSTUP PŘI CHOVU


RYCHLÁ NAVIGACE:
KRYCÍ LIST  |   POTVRZENÍ KRYTÍ  |   PŘIHLÁŠKA VRHU   |   TETOVÁNÍ/ČIPOVÁNÍ   |   EXPORTNÍ PP


PŘED NAKRYTÍM

Je třeba požádat příslušného poradce chovu o vystavení krycího listu.
Vystavení krycího listu je pro členy ČPSK zdarma, pro nečleny 2 500,- Kč - viz. členské příspěvky a jiné poplatky a také termín a způsob jejich placení: ZDE.

PO KRYTÍ

1) Po nakrytí feny majitel krycího psa vyplní na obou paré krycího listu „potvrzení o krytí feny“.

2) Majitel feny toto potvrzení z kopie krycího listu odstřihne, a tuto část si ponechá.

3) Zbytek kopie krycího listu je třeba zaslat do 10 dnů po nakrytí feny, poradci chovu pro další zpracování.

PO NAROZENÍ ŠTĚŇAT

1) Chovatel do deseti dnů od narození štěňat oznámí vrh formulářem Hlášení vrhu štěňat" poradci chovu.

2) Chovatel do třiceti dnů po narození štěňat vyplní přihlášku vrhu" (pro vyplnění na PC: ZDE) u prvního vrhu připojí originál průkazu původu feny, dále originál tiskopisu "doporučení ke krytí", kopii certifikátu chovatelské stanice a tyto doklady pošle doporučeně na adresu:
Českomoravská kynologická jednota
plemenná kniha, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 - Chodov

3) Plemenná kniha doplní přihlášku vrhu čísly Člp., která jsou i čísly tetovacími! Originál pošle zpět chovateli. Chovatel předloží ve stáří 6-7 týdnů přihlášku vrhu k tetování pověřenému pracovníkovi, příslušnému veterináři a předá pokyny pro tetování. Pracovník, který tetování provedl, potvrdí jeho správnost na zadní straně přihlášky! Počet tetovaných štěňat, datum, razítko a podpis. Současně posoudí zdravotní stav.

4) Chovatel ihned po otetování a potvrzení odešle plemenné knize zpět přihlášku vrhu a tato dokončí zápis do plemenné knihy a vydá průkazy původu, které zašle chovateli zpět na dobírku.

Pozn.: V současnosti je na zvážení každého chovatele varianta trvalého označení psů (tetování nebo čip nebo obojí).

POKYNY PRO TETOVÁNÍ A ČIPOVÁNÍ ŠTĚŇAT

Členská schůze dala svým rozhodnutím ze dne 20. 1. 2008 na zvážení každému chovateli, jakou zvolí variantu trvalého označení psů.

Možnosti označení psů:
     tetování
     čipování
     obojí (označení tetováním i čipem současně)

Pokyny pro tetování
- Štěňata je povoleno tetovat nejdříve ve stáří 6 týdnů.
- Tetování provádíme čísly zápisu Člp, která přidělí plemenná kniha.
- Tetujeme do levého slecha od kořene .
- U více než čtyřmístných čísel lze tetovat do levého slecha dvě až tři čísla (tisíce), do pravého slecha vždy tři čísla (stovky, desítky, jednotky). Příklad: 12345 - levé slecho 12, pravé 345.
- Při tetování používáme kleště malých rozměrů nebo tetovací tužky.

Související předpisy:
Směrnice ČMKU pro označování štěňat narozených v České republice ze které mj. vyplývá:
Všechna štěňata narozená v České republice od 1.1.1996 musí být označena mikročipem nebo tetováním.
Celý vrh musí být označen jednotným způsobem.
Tetováním nebo čipováním je jednoznačně ověřen počet a pohlaví zapisovaných štěňat. Označení potvrdí provádějící oprávněná osoba na příslušném formuláři.

VYSTAVENÍ EXPORTNÍHO PRŮKAZU

Chovatel je povinen poslat na plemennou knihuoriginál průkazu původu štěněte, které bude exportováno do zahraničí. Doplní přesnou adresu nabyvatele/nového majitele a písemnou žádost o vydání pošle na adresu:

Českomoravská kynologická jednota
plemenná kniha
Lešanská 1176/2a
14100 Praha 4 - Chodov

Exportní PP mu bude zaslán zpět na dobírku.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Zápisní řád ČMKU: ZDE

Zápisní řád ČPSK: ZDE

NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com