Český pointer a setter klub

POSTUP PŘI CHOVU


RYCHLÁ NAVIGACE:
KRYCÍ LIST  |   POTVRZENÍ KRYTÍ  |   PŘIHLÁŠKA VRHU   |   EXPORTNÍ PP   |   SOUVISEJÍCÍ


PŘED NAKRYTÍM

Je třeba požádat příslušného poradce chovu o vystavení krycího listu.
Vystavení krycího listu je pro členy ČPSK zdarma, pro nečleny 2 500,- Kč - viz. členské příspěvky a jiné poplatky a také termín a způsob jejich placení: ZDE.

PO KRYTÍ

1) Doporučení ke krytí nechte podepsat majitelem krycího psa a podepište je i Vy. Kopii krycího listu pošlete poradci chovu. Nebo mu krytí oznamte e-mailem.

2) Majitel feny toto potvrzení z kopie krycího listu odstřihne, a tuto část si ponechá.

PO NAROZENÍ ŠTĚŇAT

1) Chovatel do 3 nejpozději 4 týdnů po narození štěňat vyplní a pošle doporučeně na adresu:
Českomoravská kynologická jednota
plemenná kniha, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 - Chodov
přihlášku vrhu" (pro vyplnění na PC: ZDE) , v které vyplníte vše mimo čísel zápisu a kódu čipů. Pokud byste v době vrhu ještě neměli potvrzen název chovatelské stanice, napište do příslušné rubriky „zažádáno„
- na přihlášce vrhu k zápisu nezapomeňte vyplnit e-mail. Plemenná kniha Vám na něj pošle čísla zápisu
- v případě prvního vrhu originál PP fenky
- doporučení ke krytí
- v případě prvního vrhu kopii dokladu o tom, že máte registrovanou chovatelskou stanici (pokud jej již v té době budete mít). Jedná-li se o zápis vrhu na CHS od jiného plemene, kopii certifikátu rovněž přiložte.

2) Vrh nahlaste majiteli psa a poradci chovu, který vystavil krycí list (stačí e-mailem).

3) Plemenná kniha Vám vrátí přihlášku k zápisu štěňat doplněnou o čísla zápisu.

4) Čipovat můžete štěňata až po té, co máte od plemenné knihy čísla zápisu a to nejdříve v 4 týdnech věku. Po očipování štěňat vlepí veterinář k příslušnému zápisovému číslu vždy číslo kódu čipu. Veterinářem potvrzenou přihlášku k zápisu štěňat vrátíte plemenné knize a ta začne vystavovat PP štěňatům. Pokud byste v době hlášení prvního vrhu k zápisu ještě neměli registrovaný název CHS nic se neděje, pouze se vystavení PP zdrží do doby, než bude tato informace k dispozici.

Pozn.: Od ledna 2020 je čipovaní štěňat povinné. Tetování je pouze dobrovolné.

POKYNY PRO ČIPOVÁNÍ ŠTĚŇAT

Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Následná novela téhož zákona č. 368/2019 Sb., která nabyla účinnosti 15. ledna 2020, podmínky pro označování psů (zejména věk, v němž musí být štěňata označena) dále mírně upravila.

Více najdete na stránkách Státní veterinární správy ZDE.

VYSTAVENÍ EXPORTNÍHO PRŮKAZU

Chovatel je povinen poslat na plemennou knihuoriginál průkazu původu štěněte, které bude exportováno do zahraničí. Doplní přesnou adresu nabyvatele/nového majitele a písemnou žádost o vydání pošle na adresu:

Českomoravská kynologická jednota
plemenná kniha
Lešanská 1176/2a
14100 Praha 4 - Chodov

Exportní PP mu bude zaslán zpět na dobírku.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Evidenční list vrhu (vzor Ministerstva Zemědělství): ZDE

Převodní list štěněte (vzor Ministerstva Zemědělství): ZDE

Zápisní řád ČMKU: ZDE

Zápisní řád ČPSK: ZDE

Smlouva s ČMKJ o poskytování služeb: ZDE

Formulář pro hlášení 3 a více fen: ZDE

NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com