Český pointer a setter klub

PES ROKU

PES ROKU ČPSK – PRACOVNÍ VÝKON

Soutěž o nejúspěšnějšího pracovního anglického ohaře roku.

PRAVIDLA

1) Soutěž je určena pro anglické ohaře v majetku členů ČPSK, kteří budou do soutěže svými majiteli přihlášeni.
2) Soutěž Pes roku ČPSK má dvě kategorie –lovecký výkon a trial; jeden pes může být přihlášen do obou kategorií.
3) Do soutěže se započítávají všechny zkoušky a soutěže z loveckého výkonu v České republice i v zahraničí za daný kalendářní rok.
4) Majitel zašle přihlášku, přehled absolvovaných zkoušek a soutěží (tabulku) a kopii průkazu původu případně pracovní knížky do 15. prosince daného roku výcvikáři klubu (email: jana.pavlova1@seznam.cz a xHANcJ@seznam.cz)
5) Ocenění „Pes roku ČPSK“ získá nejúspěšnější pracovní pes s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii (lovecký výkon a trial).
6) Ocenění bude předáno na výroční schůzi v následujícím kalendářním roce.

BODOVACÍ TABULKA: ZDE
TABULKA K VYPLNĚNÍ: ZDE

PES ROKU ČPSK – EXTERIÉR

Soutěž o nejúspěšnějšího klubového výstavního anglického ohaře roku.

PRAVIDLA

1) Soutěž je určena pro anglické ohaře v majetku členů ČPSK, kteří budou do soutěže svými majiteli přihlášeni.
2) Do soutěže se započítávají všechny výstavy v České republice i v zahraničí za daný kalendářní rok.
3) Majitel zašle přihlášku, vyplněný přehled absolvovaných výstav a kopii průkazu původu, případně posudků, do 15. prosince daného roku Veronice Horváthové a Šárce Ščudlové (email: vhorvathova@seznam.cz, sarris@email.cz)
4) Ocenění v závěrečných soutěžích (JBIG, BIG, BIS atd.) je třeba doložit například přehledem výsledků dané výstavy, fotografií, nebo jiným prokazatelným způsobem.
5) Ocenění „Pes roku ČPSK - exteriér“ získá nejúspěšnější výstavní pes s nejvyšším počtem bodů. Při rovnosti bodů rozhodne:
1. Počet účastí na klubových akcích ČPSK
2. Počet účastí na nejvyšším typu výstav (Evropská výstava, Světová výstava)
3. Vyšší počet získaných titulů BIS, BOD, BIG
4. Vyšší počet získaných tiulů BOB, BOS, Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz, Národní vítěz
5. Los
6) Ocenění bude předáno na výroční schůzi v následujícím kalendářním roce.

BODOVACÍ TABULKA: ZDE
TABULKA K VYPLNĚNÍ: ZDE


VÝSLEDKY SOUTĚŽE ZA ROK 2023

PES ROKU ČPSK - EXTERIÉR: ZDE
PES ROKU ČPSK - TRIAL: ZDE

NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com