Český pointer a setter klub

EL ROY Z DVORKU ČAMOURKU

DATUM NAROZENÍ: 22. 5. 2015
ČÍSLO ZÁPISU: ČLP/GS/6599
BARVA: černá s pálením
VÝŠKA: 63 cm
CHRUP: úplný
DKK: B

MAJITEL:
Ondřej Piler, Podmoky 33, 289 04 OpočniceZKOUŠKY:
ZV, PZ

VÝSTAVNÍ OCENĚNÍ:
Výborný
CAC

O
T
E
C

Lochfain An Aus Approach To Glenmaurangi

M
A
T
K
A

Bora z Dvorku Čamourku