Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Zpráva poradce chovu 2016

 

Vážení členové Českého pointer a setter klubu,

 

Dovoluji si Vám předložit zprávu o chovu irských setrů v rámci našeho Klubu v roce 2016.

Na úvod  opět několik  čísel o stavu a vývoji chovné základny. K 1.1.2017 chovnou základnu Českého pointer a setter klubu tvoří celkem 17 chovných psů a 33 chovných fen. V roce 2016 bylo uchovněno  7 psů a 7 fen. Ke stejnému datu bylo vydáno celkem 15 doporučení ke krytí, všechna doporučení na tuzemské chovné jedince. Celkem se narodilo 67 štěňat, ponecháno bylo 26 pejsků a 34 feneček.  V průběhu roku jsem obdržel od MVDr. Vomáčky celkem 29 vyhodnocení DKK s následujícími výsledky 26x A/A, 1x C/C a 2x B/D.

Ve svojí loňské zprávě jsem se snažil otevřít problém nepříznivého vývoje chovné základny irských setrů a doufal jsem, že se  zamyslíme a budeme diskutovat nad důvody,  proč chovná základna u nás tak upadá a že se vážně  zamyslíme nad tím, zda by nebylo rozumné přijmout obdobná pravidla pro chov, která přijaly chovatelské kluby v naprosté  většině zemí. V těchto zemích si chovatelské kluby  jednak uvědomily, že se časy změnily, že podmínky a požadavky na chov nejen našich plemen, ale na chov psů vůbec, se zcela zásadně změnily, že psi už zdaleka nejsou jen pomocníky člověka při práci, lovu, ochraně majetku atd., ale že jejich „společenská“ role je zcela odlišná. Uvědomily si  i to, že podmínky v přírodě jsou jiné (např. pokud jde o množství a druhy zvěře), že i možnosti pohybu  člověka se psem ve volné přírodě se změnily. Dále si uvědomily to, že stejně tak  jako je tomu ve většině oblastí lidského konání, tak i v chovatelství, chce-li někdo uspět v některé z oblastí, je nutná jeho specializace. Že těžko budeme hledat psa, který obstojí ve všestranné práci, trailovém hledání  a bude i exteriérově nadstandardní.  Z tohoto důvodu změnily chovné podmínky, změnily interní pravidla tak, aby reagovaly na změny v přírodě a ve společnosti, aby podpořily chov a chovatele, přilákaly do svých řad nové lidi a umožnily specializaci při dodržení,  případně dokonce posílení  požadavku na  to podstatné, na  „standard“ zdraví.

Mezi majitele a chovatele našich plemen patří kromě myslivců a trialistů mnoho lidí, kteří se věnují něčemu jinému. Ať už je to záchranářský výcvik, canisterapie, exteriérová specializace a další. Naším cílem by měla být liberalizace podmínek pro všechny zájmové skupiny, vytvoření takových podmínek, aby všechny zájmové skupiny mohly vedle sebe normálně fungovat, aby  žádná ze zájmových skupin nediktovala podmínky a neomezovala skupiny jiné a aby se naše chovná základna  rozšiřovala a každý si v ní měl možnost nalézt chovné jedince nebo štěňata, která nejlépe budou splňovat jeho představy.

Alarmující vývoj chovné základny zůstal ale bez jakékoliv odezvy a bohužel to tedy vypadá, že nám to vůbec nevadí.

Děkuji za Vaši pozornost a přeji Vám všem hodně radosti s Vašimi anglickými ohaři a svoji zprávu si opět dovolím ukončit psí peticí:

Byli jsme stvořeni a zrozeni vás chránit, vám sloužit a položit za vás i život. Nedopusťte, abychom byli vyhlazeni pro něčí hloupost, chamtivost, politický motiv či jen nevědomost.

 

 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...