Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Zpráva poradce chovu 2013

 

     Vážení přátelé, než se vrhnu do samotné statistiky chovu IS za rok 2013, chtěla bych tímto poděkovat všem chovatelům, kteří se rozhodli aktivně účastnit a odchovali v uplynulém roce štěňata. Uvědomme si prosím, že bez těchto lidí by klub v podstatě nemusel existovat a já sama ze své pozice se budu maximálně snažit vycházet všem vstříc.

     Co se týká již zmíněné statistiky chovu IS, vycházím z podkladů předaných od Vás chovatelů, a proto prosím o zpětné zasílání všech dokladů a změn.

     V roce 2013 bylo uchovněno 6 jedinců, z toho 1 pes a 5 fen. Ze seznamu chovných jedinců jsou vyřazeni všichni psi starší 10 let a všechny feny starší 8 let. Dále upozorňuji, že ze seznamu chovných jedinců jsou vyřazeni ti, jejichž majitelé nemají v pořádku uhrazeny členské příspěvky.

     Celkový stav chovné základny k 31.12.2013 činí 15 psů a 28 fen, celkem tedy 43 chovných jedinců, což je oproti roku 2012 pokles o 8 jedinců.

     V roce 2013 bylo vystaveno celkem 15 krycích listů – doporučení ke krytí. Dle vrácených záznamů bylo uskutečněno 13 krytí, z toho 2 zahraniční (použity některé doporučení ještě z roku 2012) a 2 feny nezabřezly.

     Celkem bylo v roce 2013 za ČPSK zapsáno 89 štěňat. Podotýkám, že krycí listy z roku 2013, které nebyly využity mohou majitelé chovných fen uplatnit i v roce 2014 za předpokladu využití uvedeného doporučeného psa.

      V letošním roce 2014 ke dni 20.2. byly vystaveny již 4 doporučení ke krytí a dle vrácených podkladů uskutečněny 2 krytí.

       Dále bych se ještě chtěla v krátkosti zmínit o dysplazii kyčelních kloubů – DKK. Dle předaných podkladů od MVDr. Vomáčky za rok 2013 vychází pro naše plemeno velmi příznivě. Z celkem 16-ti zaslaných hodnocení je 15 hodnocených snímků A/A = negativní a pouze 1 C/C = lehký, což je jako poslední mezní, kdy může být ještě jedinec zařazen do chovu.        Seznam jedinců uchovaněných v roce 2013:

Psi:

ABANDINUS ELIMAR DOUBRAVA, maj.: Lenka a Vojtěch Svobodovi, Nejepín 20 583 01, tel. 733 126 014, e-mail. elimardoubrava@seznam.cz, www.elimardoubrava.cz

Feny:

ARKA Z VYKAŇSKÉHO DVORA, maj.: Šimková Markéta, Bezručova 138, Hluboká nad Vltavou 373 41, tel. 773578031.

NOLY OD RAKOVNICKÉ BRÁNY, maj.: MVDr. Ludvík Ransdorf, Rejčkova 1381, Rakovník 269 01, tel. 313512585.

NESSIE Z BOLEŠINSKÉ HŮRKY, maj.: Ing. Karel Marčík, Haise Týneckého 583, Klatovy 3 339 01, tel. 608 207 064, e-mail. marcik.zbh@seznam.cz

MERLIN ZE ZÁPOTOCKÉHO, maj.: Jan Macháček, Přehořov 44, Soběslav 392 01

ELAINE LORD´S SHELTER (import Německo), maj.: Zdena Thiede, Košumberk 61, 538 54 Luže, tel.: 604 353 699, e-mail: zkosumberka@tiscali.cz


Podrobnosti o chovných jedincích viz seznam chovných psů a fen níže.Přehled Krytí 2012/2013 a vrhů v roce 2013

Vyžádaní krycí psy                                                  Matka                                   Datum vrhu                 psů / fen

Garden Star´s Royal Legend                                   Ashley Punk Mahagony Paw 31.01.2013                        3 4

Eddy z Košumberka                                                Wanesa od Klapavce             03.02.2013                        4 4

Pad ze Srbeckých luhů

Atyla Warior Mahagony Paw                                   Elza ze Zajkur                       05.02.2013                        4 0

Eddy z Košumberka

Cliff Happy Nonstop

Atyla Warior Mahagony Paw                                   Berenica Queen Nonstop      13.02.2013                        3 8

Pad ze Srbeckých luhů

Dag z Křenovic – MSKAO                                         Pegi od Klapavce                    18.02.2013                       3 4

Eddy z Košumberka

Cliff Happy Nonstop

Atyla Warior Mahagony Paw                                   Endy ze Zajkur                        02.04.2013                      3 6

Thendara Satisfaction                                            Adelaide z Břevnovského vrchu 08.04.2013                   6 6

Jonoal Dr. Doolitle

Thendara Frozen Asset

Dor z Hosteckých vrchů                                         Baronesa Kitty Nonstop            08.05.2013                    1 4

Hart z Bolešinské Hůrky

Benjamin Bingo Nonstop                                       Airin od Rakovské tůně              09.06.2013                   4 6

Atyla Warior Mahagony Paw

Eddy z Košumberka                                               Dolly z Jirouškova dvora             04.07.2013                   2 7

Candy Mahagon Dream

Cliff Happy Nonstop

Benjamin Bingo Nonstop                                       Corry Chassi Mahagon Dream      26.08.2013                  3 4

Chán z Bolešinské hůrky      Závěrem mi dovolte zmínit a vyzvednout některé z počinů našich členů, jež se výrazným způsobem zasloužili o zviditelnění plemene IS.

      Tak jak již zaznělo na výroční členské schůzi díky patří paní Mgr. Lence Svobodové a jejímu synovi Vojtovi za perfektní reprezentaci našeho plemene a zároveň klubu – ČPSK po celé Evropě.

      V neposlední řadě bych chtěla poděkovat i paní Mgr. Julii Polákové, která se rozhodla svou chovnou fenu Amemait Elimar Doubrava nakrýt v zahraničí a obětovat nemalé finanční prostředky pro získání cizí krve, což je pro rozvoj každého plemene velmi důležité.

       Přeji všem krásné jaro, které už určitě vyhlížíme, i když paní zima k nám byla v letošním roce velmi milosrdná a těším se brzy na viděnou.       Ing. Kamila Drábová – poradce chovu

 

 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...