Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Pohled do historie chovu AO v ČR

V rodinném archivu jsem nalezl po svém otci mnoho zajímavých materiálů týkajících se myslivosti, ale hlavně myslivecké kynologie. S jedním z nich bych rád seznámil všechny zájemce o chov AO a jeho historii v ČR.

 

Jedná se o knihu československých loveckých psů ČKU-Člp. Svazek 1933, vydanou nákladem tehdejší československé myslivecké jednoty. V čele kynologické rady ČSMJ tehdy stáli :

předseda - Dr. Fr. Jelínek, Nedvědice, Morava
jednatel - V. Uher, Praha 7
vedoucí plemenné knihy - Václav Vach, Litomyšl
členové - Ing. J. Bukač, Č. Brod, Ing. Th. Holoubek, Č. Budějovice, Jos. Kadlec, Nové Zámky, Richard Knoll, Brno

Tedy jména, která se mnohdy stala legendou československé kynologie a dodnes nejsou našim kynologům neznámá, naopak jsou považována za jména průkopníků a zakladatelů myslivecké a kynologické organizace v našich zemích.

Tato kniha obsahuje veškeré zápisy vrhů v daném roce, seznam všech v tu dobu registrovaných chovných stanic, použití chovných jedinců, informace organizační o poplatcích a zkouškách v tomto roce,na kterých se tehdy nehodnotil jen výkon, ale i exteriér psů. Kniha dále obsahuje seznam všestranných psů včetně dosažených zkoušek, ale i hodnocení exteréru.

Vím, že je doposud mezi námi mnoho pamětníků tohoto období. Doba t. zv. “první republiky” je však co se týče chovu AO pro nás mladší zahalena jakousi rouškou tajemství, chybí přesnější údaje o fungování nebo nefungování spolku pro chov AO a o jejích významných pěstitelích. Veškeré známé informace pocházejí pouze z ústního podání, mnohdy odstupem času značně zkreslených. Velice bych proto uvítal, kdyby tento článek všem, kteří mají o tuto historickou problematiku zájem, ji poněkud přiblížil. Jsem přesvědčen, že právě ti “dříve narození” mají třeba přesnější a lepší informace a údaje.

Proto bych velmi ocenil, kdyby právě na stránkách našeho zpravodaje s nimi všechny zájemce sznámili a pomohli tak dokreslit obraz počátků chovu AO v naší republice.

Významné chovné stanice AO v třicátých létech, které se zabývaly chovem AO.

Pointři:
“Anglo”Jan Stejskal, Soukenická ul., Praha
“Hradec” Jar. Svoboda, Hradec Králové
“Říp” Jiří Šembera, Ctiněves, Roudnice n.L.
“Brodce” Václ. Koníček, Brodce n. Jiz., Ml. Boleslav

Některé chovné stanice záhy zanikly, jiné však pokračovaly a v chovech AO se prosazovaly ještě dále po desetiletí jako na př. “Vrátkov”, “Tišnov”, “Javořice” a pod.

Tolik tedy letmo do historie chovu AO. Věřím, že tento článek nezapadne a kdokoliv, kdo má k dispozici podložené důkazy a doklady, bude kontaktovat ČPSK, nebo sám osobně nás s nimi seznámí v dalších číslech našeho Klubového zpravodaje.

Josef Procházka
(Český pointer a setter klub- Klubový zpravodaj číslo 1/99)

 

 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...