Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Návrh nových chovných podmínek

datum zveřejnění: 3.2.2019 zdroj: Simona Svatoňová

 

Komentář hlavní poradkyně chovu k návrhu chovných podmínek a návrh nových chovných podmínek v přiloženém dokumentu

 

Vážení přátelé, příznivci anglických ohařů,

bohužel nadešla doba, kdy jsme byli nuceni zabývat se dlouhodobě snižujícími se počty jedinců našich plemen a ubývajícími počty vrhů.  Z těchto důvodů byl ve spolupráci s MSKAO zpracován nový návrh chovných podmínek, ve kterém jsme se snažili zohlednit postupem doby zhoršující se podmínky pro chov našich plemen a přiblížit se chovům v ostatních částech Evropy. 

Všichni dobře víme, že současné podmínky nejsou pro využití ohařů příznivé. Ať již zmíním nedostatek drobné zvěře, obecně negativní vztah společnosti k myslivosti jako takové, nepříliš dobrá atmosféra v některých mysliveckých sdruženích a mnoho dalších faktorů. Pak se stává čím dál častěji, že zkoušky z výkonu jsou pořádané v málo zazvěřených honitbách, kde, pokud pes vůbec přijde na zvěř, tak to bývá zvěř vypuštěná, na kterou pes reaguje jinak. Pak již jen záleží na daném rozhodčím, zda se ve výsledné známce zohlední práce na vypuštěné zvěři nebo ne. Proto návrhujeme zrušení limitních známek.

Dalším změnou, kterou jsme zvažovali, je snížení výšky psa a feny pro chovnost. Důvodem této úpravy je především změna standardu irských setrů, ke které došlo před několika lety a kde byla snížena výška irských setrů, a to u fen 55-62 cm a u psů 58 - 67 cm. Vznikal proto problém, že pes, který splňuje standard nemůže být chovný z důvodu nesplněné výšky. Navíc při zvyšujícím se množství importovaných jedinců k nám zjišťujeme, že je trend snižující se výšky především u kvalitních pracovních psů.

O úpravě, která se týká zrušení povinnosti RTG kyčelních kloubů, jsme hodně diskutovali. Je pravda, že dlouhodobým sledováním výsledků se prokázalo, že téměř u všech plemen se špatné výsledky z vyšetření prakticky nevyskytují. Proto nechceme chovatele dále finančně zatěžovat a bylo by na každém konkrétním chovateli, zda bude chtít svého chovného jedince nechat vyšetřit nebo ne.

A stejně tak dlouho se řešilo povolení 2 chybějících zubů typu P nebo M. Stávalo se, že i velmi kvalitní pracovní nebo exteriéroví jedinci se nedostali do chovu z důvodu chybějícího zubu. A nebo jim byla udělena výjimka pro mimořádné pracovní nebo exteriérové výsledky a do chovu se stejně dostali. Navíc při importech z různých zemích Evropy, kde se chybějící zuby neřeší, je velký problém získat kvalitní plnochrupý materiál. Samozřejmě ani neřešení chrupu není v pořádku, ale je třeba nalézt kompromis, aby se případně nemuselo vydávat čím dál více výjimek k chovu.  A i zde by byla volba na každém chovateli, zda bude upřednostňovat plnochrupé jedince nebo dát přednost práci či exteréru.

Snažila jsem se jen v kostce přiblížit důvody, které nás vedly k tak závažnému kroku, jako je předložení  změny chovných podmínek. Nechtěli jsme dopustit, aby chov našich plemen poznamenal současný trend rozdělení na výstavní a pracovní linie. Nechceme jedince, kteří budou sice krásní, ale úplně ztratí vrozené vlastnosti potřebné k lovu. A ani nechceme potkávat psy, u kterých budeme zvažovat, co je to vůbec za plemeno.

 

Návrh chovných podmínek v samostatné příloze pdf.

Simona Svatoňová - hlavní poradce chovu

 

 

 

 

 (128 kB)
 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...