Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Členské příspěvky a jiné poplatky a také termín a způsob jejich placení

Směrnice č. 1 ze dne 1.2.2015

 

Čl. I
Poplatky spojené s chovem
 
(1) Poplatky placené členy Českého pointer a setter klubu, z.s.:
 
a) poplatek za zařazení psa či feny do chovu je 100 Kč,

1) poplatek je splatný nejpozději při podání žádosti o zařazení do chovu,
2) poplatek platí majitel psa či feny,
3) bez zaplacení poplatku nebude pes či fena do chovu zařazen,
 
b) poplatek za kontrolu vrhu poradcem chovu je 300 Kč,

1) poplatek je splatný nejpozději v den konání kontroly,
2) poplatek platí chovatel, jehož vrh je předmětem kontroly,
 
c) poplatek za udělení výjimky poradcem chovu pro zařazení psa či feny do chovu, ať již dočasné nebo trvalé, je 1000 Kč

1) poplatek je splatný nejpozději ke dni podání žádosti o udělení výjimky poradcem chovu,
2) v případě neudělení výjimky spolek poplatek členovi vrátí,
3) poplatek platí majitel psa či feny,
4) bez zaplacení nebude pes či fena do chovu zařazen,
5) od člena  spolku nebude vybírán poplatek dle Čl.I odst. 1) písmena a).
 

(2) Poplatky placené nečleny Českého pointer a setter klubu, z.s.:
 
a) poplatek za vystavení krycího listu je 2500 Kč,

1) poplatek je splatný nejpozději při podání žádosti o vystavení krycího listu,
2) poplatek platí držitel chovné feny,
3) platnost krycího listu je jeden rok od jeho vystavení, poradce může tuto dobu prodloužit,
4) držitelem chovné feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat ji k chovu,
 
b) poplatek za kontrolu vrhu poradcem chovu je 300 Kč,

1) poplatek je splatný nejpozději v den konání kontroly,
2) poplatek platí chovatel jehož vrh je předmětem kontroly.
 
 
 
Čl.II
Členské příspěvky
 

(1) Členské příspěvky za členství v Českém pointer a setter klubu, z.s., jsou 300 Kč na kalendářní rok a jsou splatné nejpozději do 31.12. předcházejícího roku. 
 
(2) Členské příspěvky nových členů zaplacené v roce vzniku jejich členství jsou placeny na kalendářní rok, kdy jejich členství vzniklo.  
 
 
Čl.III
Ostatní poplatky
 
(1) Poplatek za vystavení a zaslání upomínky o nezaplacení poplatků dle Čl.I a členských příspěvků dle Čl.II je 70 Kč.

a) poplatek je splatný nejpozději do 20 dnů ode dne odeslání upomínky,
b) upomínka musí být zaslána doporučeným dopisem.
 
(2) Zápisné spolku je 200 Kč.

a) zápisné je splatné nejpozději při podání přihlášky za člena spolku.
 
 
 
Čl.IV
Závěrečné ustanovení
 
(1) Přihláška k zápisu vrhu štěňat musí být potvrzena ekonomem spolku, že držitel chovné feny má řádně uhrazeny všechny poplatky, případně členské příspěvky.  Bez tohoto potvrzení nebudou vydány rodokmeny.

(2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení Členskou schůzí, tj. 1.2.2015.

 

 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...