Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Pracovní knížky

Směrnice č. 5 ze dne 27.1.2013

 


Čl. I.
Popis pracovní knížky

Pracovní knížka je sešit pro zápis výsledků zkoušek a výstav. Pracovní knížka vychází ze současné přílohy průkazu psa.
Podle evropských zvyklostí není pracovní knížka koncipována jako volný list (jako současná příloha původu psa), ale jako knížka umožňující zápis mnohonásobně vyššího počtu výsledků zkoušek i výstav, než umožňuje průkaz původu včetně stávající přílohy. Zároveň je pracovní knížka odolnější proti poškození a vhodnější pro přepravu.
 

ČL. II.
Vydávání pracovních knížek

Výrobu a distribuci pracovních knížek zajišťuje Český pointer a setter klub.
Knížku členům klubu, popřípadě ostatním zájemcům, vydává osoba pověřená výborem ČPSK. Knížka se vydává majiteli psa po zaplacení souvisejícího poplatku za vydání knížky. Každá pracovní knížka má své jedinečné číslo. Osoba pověřená vydáváním knížek vede evidenci vydaných knížek minimálně s těmito údaji: číslo knížky, datum vydání, majitel psa - jméno a úplná adresa, pes - číslo zápisu v plemenné knize, úplné jméno psa.
Poplatek za vydání pracovní knížky stanovuje výbor ČPSK na základě výrobních, distribučních a ostatních souvisejících nákladů připadajících na jednu pracovní knížku. Vypočtená cena se zaokrouhlí na desetikoruny nahoru. Poplatek za vydání knížky i jeho změny zveřejňuje výbor klubu na webových stránkách klubu a v klubovém zpravodaji.
Pořízení pracovní knížky není pro majitele psa povinné, zůstává na rozhodnutí majitele psa, jestli si knížku pořídí a bude jí využívat.
Pracovní knížka v současné podobě nenahrazuje průkaz původu psa ani její přílohu ve vztahu k ČMKJ a ČMKU.


Čl. III.
Obsahová část pracovní knížky

Pracovní knížka obsahuje následující části
 
Identifikační stránka psa (jedna strana)
Obsahuje pole pro zápis údajů o psu/feně v následujícím členění:
 
·         Vystavil: (ČPSK nebo organizace pověřená ČMKU k vydání přílohy, adresa)
·         Jméno psa / feny
·         Číslo zápisu v plemenné knize - v České republice
·         Číslo zápisu v plemenné knize - v zemi původu (údaj pro importované jedince)
·         Pohlaví
·         Datum narození
·         Tetovací číslo
·         Chip
·         Barva srsti
·         Druh srsti
·         Údaje o otci - jméno a číslo zápisu v plemenné knize
·         Údaje o matce - jméno a číslo zápisu v plemenné knize
·         Číslo přílohy
·         Datum
·         Vystavil (razítko, podpis)

 
Identifikační stránka majitele (jedna strana)
obsahuje tabulku pro vyznačení majitelů psa s poli pro vyplnění údajů:
·         Datum
·         Jméno, adresa a PSČ nového majitele
·         Podpis původního majitele
·         Podpis nového majitele
 
Stránka pro zápis výsledků výstav (více stran)
obsahuje tabulku pro vyznačení výsledků výstav:
·         Datum
·         Místo a druh
·         Třída, ocenění (chybějící zuby, výška váha)
·         Rozhodčí
 
Stránka pro zápis výsledků pracovních zkoušek (více stran)
obsahuje tabulku pro vyznačení výsledků výstav:
·         Datum
·         Místo a druh
·         Výsledná známka
·         Počet bodů
·         Rozhodčí
Stránky pro zápis ostatních záznamů (dvě strany)
obsahuje tabulku pro vyznačení ostatních záznamů:
·         Datum
·         Záznam (bonitace, chovnost, zdravotní záznamy...)
·         Razítko a podpis
 
 
Všechny stránky
obsahují posloupné číslování

 
Varianty identifikační stránky psa
 
Varianta A - s tištěnou identifikační stránkou
Celá pracovní knížka je tištěná, údaje do identifikační stránky psa jsou vpisovány ručně.
 
Varianta B - s vlepovanou identifikační stránkou
Varianta B obsahuje na identifikační stránce psa pouze vyhrazený prázdný prostor o předem stanovených rozměrech pro vlepení identifikačních údajů psa.
Identifikační údaje psa se vlepují formou samolepící etikety, tištěné na tiskárně z počítače.
Výhody varianty B:
·         tisk etikety je rychlejší, obsah čitelnější a v případě laserového tisku i odolnější proti poškození (vlhkost atp.)
·         etikety lze po jednoduché úpravě programového vybavení tisknout přímo z informačního systému plemenné knihy (jednoduchost, rychlost, menší pravděpodobnost výskytu chyb)
·         etiketu lze na rozdíl od celé pracovní knížky snáz a levněji opatřit ochrannými prvky (podkladový vodotisk, barevný tisk, atp.)

 

Čl. III.
Jazykové verze

Pole v pracovní knížce jsou pro snazší orientaci osob provádějících záznamy nadepsány česky, francouzsky, anglicky, německy.


Čl. IV.
Obecná doporučení

Desky 
Knížku je vhodné vázat do tvrdých odolných desek. Pracovní knížky jsou pořizovány pro psy s vysokou frekvencí účasti na zkouškách a výstavách. Příloha je tak vystavena časté přepravě a manipulaci. Kvalitní desky jí chrání proti poškození. 
Vrchní desky mohou být opatřeny vyseknutým nebo průhledným otvorem, kterým je vidět jméno psa na identifikační stránce. To usnadňuje práci s knížkami majitelům i rozhodčím. 
  
Formát 
Doporučený formát knížky: 
A5 s vazbou na delší straně 
Podlouhlý na ležato orientovaný formát kombinuje přepravní skladnost s dostatečným místem pro zápis jednotlivých údajů. Standardní rozměr optimalizuje tiskové náklady. 
  
Celkový počet stran 
1x identifikace psa, 1x identifikace majitele, 12x výsledky výstav, 12x výsledky zkoušek, 2x ostatní údaje, celkem 28 stran. Počet stran výsledků zkoušek, výstav a ostatních údajů nemusí být pevně předepsán. Pro tiskovou přípravu by však měl být dělitelný 4, aby nezbývaly prázdné stránky. 
  
Obecná doporučení vychází ze zkušeností a zvyklostí v evropských státech, které  pracovní knížky používají.  Tato směrnice byla schválena výroční členskou schůzí dne 27.1.2013

 

 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...