Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Dohoda o jednotných chovných podmínkách

mezi Českým pointer-setter klubem (dále ČPSK) a Moravskoslezským klubem anglických ohařů (dále MSKAO) ze dne 23.3.2013

 

Mezi oběma kluby v souladu se zněním  Zápisního řádu ČMKU, čl. III., odst. 2 je shoda v chovných podmínkách, které byly sjednoceny chovnými směrnicemi ČPSK a MSKAO ze dne 12.2.2000 upravenými  dále v ČPSK 4.2.2007 a v MSKAO 23.3.2012 takto: 


 
CHOVNÉ PODMÍNKY plemen pointr, anglický setr, gordonsetr, irský červenobílý setr a irský setr 1. Dysplázie kyčelních kloubů - maximálně C/C (stupeň 2/2). 

2. Exteriér - známka výborná nebo velmi dobrá. 
2.1. Získané ocenění na jakékoliv oficiální výstavě v ČR. 
2.2. V posudku výstavy nebo rodokmenu musí být uveden skus, chrup, výška a  barva oka. 
      • skus – nůžkový (ev.klešťový u plemene červenobílý irský setr) 
      • chrup - úplný 
      • minimální kohoutková výška u feny 58cm 
      • minimální kohoutková výška u psa 62cm 
      • barva oka - dle standardu
2.3. V den výstavy musí být posuzovanému jedinci minimálně 12 měsíců.

3. Zkoušky 
3.1. Národní derby, Mezinárodní derby, Národní Field Trial, Mezinárodní Field Trial, Field Trial - GT a to typ "couple" (párové hledání) se ziskem nejméně 6 bodů - dobře. 
3.2. Ostatní zkoušky podle zkušebních řádů ČMMJ (ZV, PZ, VZ, Memoriály) nebo FCI, kde pes může prokázat vrozené vlastnosti stavěcího psa. Na zkouškách dle řádů ČMMJ musí pes uspět, cena nerozhoduje.
3.3. Limitní známky (dle řádů ČMMJ), které musí být splněny pro zařazení do chovu: 
Kritérium Známka
Hledání  3
Vystavování    4
Vrozená chuť k práci   4
Postupování    3
Nos   4
Poslušnost    2
Klid po výstřelu    3
3.4. Splnění limitních známek se rozumí na jedněch zkouškách.


4. Udělení výjimek
4.1. Poradce chovu v souladu se zápisním řádem ČMKU a Chovatelským řádem FCI má kompetenci k udělení výjimky z výše uvedených chovných podmínek a to u jedinců, kteří jsou přínosem pro chov.
4.2. MSKAO umožní zapsání vrhu nečlenovi dle zápisního řádu ČMKU. 

 
5. Dohoda mezi ČPSK a MSKAO 
5.1. Oba kluby si vzájemně uznávají chovné jedince.
5.2. Je možné členství v obou klubech současně, ale chov je přípustný pouze v jednom  klubu za respektování chovných podmínek.
5.3. V jednom klubu je pes jednoho majitele uchovněn  jedenkrát.
Dne 14.8.2012


MUDr. Vlastimil Novotný
předseda ČPSK 
Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.
předseda MSKAO

 

 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...