Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Koncepce chovných podmínek pro anglické stavěcí psy

Z čeho vychází koncepce tvorby chovných podmínek ČPSK

 

1.

a) kompetence chovatele a chovatelského klubu

b) historické předpoklady

c) podmínky chovu jako rámcový ukazatel k zařazení do chovu

d) aktuální možnosti výcviku a uplatnění anglických stavěcích psů

e) členská základna2. Problematika exterieru a zdraví


1a) Náš klub je dobrovolným sdružením chovatelů a držitelů anglických stavěcích psů. Výboru spolu s poradci chovu byl dán mandát rámcově dohlížet a garantovat chov anglických stavěcích psů se zřetelem na plemenný a pracovní standard. Odpovědnost za chov plemene patří chovateli samotnému. Poradce chovu by měl zde mít hlas poradní a to zejména, pokud je o to chovatelem požádán. V kompetenci poradce by pak měla být možnost udělení chovatelských vyjímek pokud tyto jsou předpokladem rozvoje chovu. Výsledek chovatelské práce by pak měl mít možnost chovatel prezentovat (buď sám nebo prostřednictvím držitele-cvičitele) na klubových akcích nebo akcích,kde klub garantuje kvalifikované rozhodčí.

 1b) O historii a historickém určení anglických stavěcích psů není třeba diskutovat. Jsou to plemena především určená pro práci před výstřelem  podle pracovního standartu , zejména na pernaté zvěři.Jejich historicky danou vlastností by měla být schopnost efektivně prohledat určený terén, pevně vystavit a umožnit lovci výstřel na drobnou zvěř.Pro práci ve skupině, jak byli tito psi používáni, by měla být vyvinuta vloha k respektování partnera - přiznávání.

1c) Podmínky chovnosti, jako rámcový ukazatel, by měly především sledovat původní vrozené vlastnosti a to pokud možno nejméně ovlivněné výcvikem . V tomto směru se v nejlepším světle jeví FT-Derby, kde se ukáží vrozené vlastnosti anglického stavěcího psa. Dalším typem zkoušek,které se nejvíce blíží  Derby,ale již s určitým stupněm výcviku, je Field - Trial a podzimní Field -Trial s přinášením (FT a FT-GT).V případě zkoušek loveckého typu(podle zkušebních řádů ČMMJ), za předpokladu fundovaného posouzení, mají pro chovatelské účely význam discipliny postihující vrozené vlastnosti - hledání,vrozená chuť k práci vystavování,postupování,nos,klid po výstřelu a v menší míře poslušnost. Splnění těchto disciplin (limitních známek) by znamenalo splnění chovných podmínek bez ohledu na získání ceny. Nutno připomenout, že tento způsob výběru do  chovu není nic nového. Z historie bych připomenul Dr.Kuhna, který prováděl výběr do chovu na VZ ne podle získané ceny, ale podle vloh k všestranné práci. Vzhledem k tomu, že angličtí stavěcí psi by měli mít odlišnou specifitu, doporučoval bych preferovat práci ve dvojici - typ zkoušek Couple.

Ke zvýšení prestiže jedinců v chovu, kteří získají známky alespoň „velmi dobrá“ na mezinárodním FT, Pointer, AS, GS, IS šampionatu, Evropském poháru, mistrovství světa, Excellent hledání zavedení názvu "výběrový pes,fena", který v minulosti prosazoval MUDr.Josef Kvíz.

1d) Aktuálním odrazem potřeby anglických stavěcích psů je počet narozených štěnat. Není třeba zdůrazňovat, že úbytek drobné zvěře vede k malé potřebě našich plemen. Chovné podmínky by měli tedy být splnitelné pro každého jedince,který je od přírody vybavený potřebným komplexem typických vrozených vlastností. Nebylo by žádoucí, aby nesmyslně postavenými podmínkami do chovu, a to hlavně náročností výcviku, došlo k zúžení chovné základny jednotlivých plemen.  

1e) V neposlední řadě nutno přihlédnout i ke členské základně. Není již pravda a do budoucna již nebude, že členy našeho klubu budou jen členové ČMMJ.Tito lidé jsou často zapálení držitelé a platforma námi stanovená by jim měla dát možnost i ev. začlenění do chovatelské práce při zachování a prověření typických vlastností našich plemen. U těchto členů nelze předpokládat schopnost dosáhnout většího stupně výcviku, ale jak nás poslední roky přesvědčují (např.kurs v Dobronicích),  je v jejich držení často špičkový materiál a bylo by z chovatelského hlediska škoda tento v chovu nevyužít.


Problematiku exterieru považuji za zcela jednoznačnou. Každý chovný jedinec by měl splnit požadavek exterierového standartu a to jako výborný nebo velmi dobrý. V případě známky dobrá při mimořádných vrozených vlastnostech a získaných pracovních ocenění může poradce chovu udělit výjimku. V případě chrupu je situace jednoznačná u předkusu či podkusu.V případě chybění P l zubů je dána možnost u jedinců s mimořádnými vlastnostmi udělení vyjímky poradcem chovu ev. chovatelskou radou při odvolání.

 

MVDr. Vlastimil Novotný, předseda chovatelské rady ČPSK

 

 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...