Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Po narození

Přihláška vrhu, tetování, zápis do plemenné knihy.

 

Chovatel do deseti dnů od narození štěňat oznámí vrh poradci chovu. 

 

Chovatel do třiceti dnů po narození štěňat vyplní „přihlášku vrhu" u prvního vrhu připojí originál průkazu původu feny, dále originál tiskopisu "doporučení ke krytí", kopii certifikátu chovatelské stanice a tyto doklady pošle doporučeně na adresu: Českomoravská kynologická jednota, plemenná kniha, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 - Chodov

 

Plemenná kniha doplní přihlášku vrhu čísly Člp., která jsou i čísly tetovacími! Originál pošle zpět chovateli. Chovatel předloží ve stáří 6-7 týdnů přihlášku vrhu k tetování pověřenému pracovníkovi, příslušnému veterináři a předá pokyny pro tetování. Pracovník, který tetování provedl, potvrdí jeho správnost na zadní straně přihlášky! Počet tetovaných štěňat, datum, razítko a podpis. Současně posoudí zdravotní stav!

 

Chovatel ihned po otetování a potvrzení odešle plemenné knize zpět přihlášku vrhu a tato dokončí zápis do plemenné knihy a vydá průkazy původu!

 

V současnosti je na zvážení každého chovatele varianta trvalého označení psů (tetování nebo čip nebo obojí).

 

Přihláška vrhu.pdf (424 kB)   Přihláška vrhu.pdf
(424 kB)

Přihláška vrhu.rtf (4353 kB)   Přihláška vrhu.rtf
(4353 kB)

 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...