Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Po nakrytí

Potvrzení o krytí feny.

 

Po nakrytí feny majitel krycího psa vyplní na obou paré krycího listu „potvrzení o krytí feny“. Majitel feny toto potvrzení z kopie krycího listu odstřihne, a  tuto část si ponechá. Zbytek kopie krycího listu je třeba zaslat do 10 dnů po nakrytí feny, poradci chovu pro další zpracování.

 

 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...