Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Český pointer a setter klub »

 

Práce »

 

Zkoušky podle národních zkušebních řádů ČMMJ

Lovecké zkoušky se dělí podle následného využití psa v myslivecké praxi. Mimo zkoušek vloh, kde se pouze ověřují vrozené vlohy psa a jejich absolvováním pes nezískává loveckou upotřebitelnost, jsou jakýmsi základním stupněm zkoušky podzimní a lesní.  Zde je prověřována způsobilost psa k práci v polní a lesní honitbě. Nadstavbou jsou speciální zkoušky z vodní práce, které kvalifikují psa pro práci v honitbách s rozlehlými vodními plochami.

Nejvyšším stupněm výcviku jsou všestranné zkoušky. Ty trvají dva dny a je na nich prověřována schopnost práce jak na poli, tak v lese i na vodě. Všestranné zkoušky mohou absolvovat jen psi se složenými podzimními nebo lesními zkouškami.

Typ zkoušek

Lovecká upotřebitelnost

Zkoušky vloh (ZV)

Bez lovecké upotřebitelnosti

Podzimní zkoušky (PZ)

Dohledání a přinášení drobné zvěře

Lesní zkoušky (LZ)

Dosled spárkaté zvěře,  přinášení srstnaté a škodné

Speciální zkoušky z vodní práce (SZVP)

Práce ve vodě

Všestranné zkoušky (VZ)

Všestranná pro les, pole i vodu

Typy zkoušek

Zkoušky vloh mají význam především z hlediska chovatelského, neboť se prověřují hlavně vrozené vlohy psa zatím neovlivněné vyšším stupněm výcviku. Je proto žádoucí, aby se jich účastnilo co nejvíce mladých psů. Tyto zkoušky může každý pes absolvovat pouze jednou.
Absolvováním podzimních zkoušek získá pes loveckou upotřebitelnost pro polní práci, tedy vyhledání a vystavení zvěře a následné dohledání a přinášení drobné zvěře, včetně přinášení kachny z hluboké vody.
Na lesních zkouškách získá pes upotřebitelnost v lesních honitbách, nebo v honitbách, kde je plánován odstřel spárkaté zvěře. Základem těchto zkoušek je především dosled spárkaté zvěře. Jiný je způsob vedení psa, kdy při práci v houštinách pracuje na dohled a nalezenou zvěř nevystavuje, ale nahání. Uplatňuje se zde tedy mnohem vyšší měrou hlavně drezérská práce.
Tyto zkoušky jsou vhodné pro psy pracující v honitbách s vodními plochami. Protože je obtížné dohledat a přinést zvěř v obtížných podmínkách vodních ploch a břehů, musí zde prokázat pes vyšší stupeň výcviku. Prověřuje se ovladatelnost na vodě a ochotu dohledávat zvěř v terénu porostlém hustým rákosem i kopřivami.
Na těchto zkouškách musí psi prokázat vyšší stupeň použitelnosti v lovecké praxi a je tak kladen nárok na vyšší úroveň drezérské práce. Prověřuje se využitelnost ve všech typech honiteb, tedy v poli, lese i ve vodě. Zkoušky jsou vždy dvoudenní a jsou považovány za jakýsi vrchol výcviku loveckého psa.
Dále pořádají různé chovatelské kluby soutěže ve stylu všestranných zkoušek – memoriály. Vrcholnými akcemi jsou Memoriál Richarda Knolla a Memoriál Karla Podhajského.

Správce rubriky:
Libor Kunt
 
 
 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...