Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Plemeno

Na stránkách ČMKU je ke stažení překlad upraveného standardu Gordonsetra dle FCI (link dále ve zprávě) Informace z 10.10.2017 o uskutečněných krytích a narozených štěňatech v ČPSK.
0 původu skotského setra neboli gordonsetra je mnoho dohadů a ani anglická literatura není v této otázce jednotná. Jako nejvěrohodnější je uváděna následující verze. P ČMKU 20. prosince 2006 nařídilo sjednocení chovných podmínek pro oba chovatelské kluby v ČR. Dále ve zprávě najdete odkaz (proklikem) na rubriku chov. Rozhodnutí ČMKU najdete v příloze a v rubrikách chovných psů a fen GS. Platí pro všechna plemena zastřešená ČPSK a MSKAO.
Přehled výrazů použitých v textech.

Standard

Standard FCI č. 6 /1.6.2016 Jeho skotský původ předurčuje gordonsetra k lovu v obtížných a rozmanitých terénech, rovněž tak i v obtížných klimatických podmínkách.

Chovní jedinci, šampioni

Seznam chovných psů - GS - Aktualizace 17.10.2017 (v dolní části seznamu je příloha: minimální chovné podmínky) Seznam chovných fen - GS - Aktualizace 17.10. 2017 Eva Nosková (v dolní části seznamu je příloha: minimální chovné podmínky)
Dle řádů FCI je u britských stavěcích psů titul šampion práce udělován pouze při FT nebo FT-GT. Tituly získané při soutěžích z výcvikových disciplín jsou pro chov bezcenné. Přehled od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2012 ČMKU: http://www.cmku.cz/cz/sampioni-150
aktualizace 21.2.2017

Články

Největší rozmach v chovu gordonsetrů byl ve světovém měřítku zaznamenán v 18. století. V té době byli také gordonsetři do našich zemí dovezeni. Bohužel není zachována žádná konkrétní dokumentace.
Nejčastěji kladené otázky přeložené ze zahraničních internetových stránek o gordonsetrech
Zpracovala MVDr. Darja Musilová
Darja Musilová pro nás připravila podrobnosti o projevech, dědičnosti a testování progresivní retinální atrofie u gordonsetrů. 31.5.2011
Švédští šampioni v letech 1996-2000 a politika chovu ve Švédském chovatelském klubu (SKC)

 
 
 (141 kB)  (141 kB)  (149 kB)  (137 kB)  (134 kB)
 
     
              © 2000-2017 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...