Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Plemeno

Na stránkách ČMKU je ke stažení překlad upraveného standardu Gordonsetra dle FCI (link dále ve zprávě) Informace z 6.7.2019 o narozených štěňatech v ČPSK a plánovaných vrzích.
0 původu skotského setra neboli gordonsetra je mnoho dohadů a ani anglická literatura není v této otázce jednotná. Jako nejvěrohodnější je uváděna následující verze. P ČMKU 20. prosince 2006 nařídilo sjednocení chovných podmínek pro oba chovatelské kluby v ČR. Dále ve zprávě najdete odkaz (proklikem) na rubriku chov. Rozhodnutí ČMKU najdete v příloze a v rubrikách chovných psů a fen GS. Platí pro všechna plemena zastřešená ČPSK a MSKAO.
Přehled výrazů použitých v textech.

Standard

Standard FCI č. 6 /1.6.2016 Jeho skotský původ předurčuje gordonsetra k lovu v obtížných a rozmanitých terénech, rovněž tak i v obtížných klimatických podmínkách.

Chovní jedinci, šampioni

Seznam chovných psů aktualizován 2.5.2019 Seznam chovných fen - GS aktualizace 20.3.2019
Výňatek ze Zápisního řádu ČMKU, Čl. V Chovatel, majitel chovného jedince
Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince. Při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva; oznamovací povinnost do 15 dnů platí i pro zapůjčení.
Dle řádů FCI je u britských stavěcích psů titul šampion práce udělován pouze při FT nebo FT-GT. Tituly získané při soutěžích z výcvikových disciplín jsou pro chov bezcenné.
Přehled od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2012 ČMKU: http://www.cmku.cz/cz/sampioni-150 aktualizace 21.1.2019
k 28.12.2018

Články

Největší rozmach v chovu gordonsetrů byl ve světovém měřítku zaznamenán v 18. století. V té době byli také gordonsetři do našich zemí dovezeni. Bohužel není zachována žádná konkrétní dokumentace.
Nejčastěji kladené otázky přeložené ze zahraničních internetových stránek o gordonsetrech
Zpracovala MVDr. Darja Musilová
Darja Musilová pro nás připravila podrobnosti o projevech, dědičnosti a testování progresivní retinální atrofie u gordonsetrů. 31.5.2011
Švédští šampioni v letech 1996-2000 a politika chovu ve Švédském chovatelském klubu (SKC)

 
 
 (141 kB)  (141 kB)  (149 kB)  (137 kB)  (134 kB)
 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...